Cargill en Baker McKenzie slaan handen ineen voor ‘Rights of Street Youth In South Asia’

< Overzicht

Cargill en Baker McKenzie Amsterdam hebben samen de handen ineen geslagen om bij te dragen aan het pro bono project “Rights of Street Youth In South Asia”. In het licht van de maatschappelijke betrokkenheid van Baker McKenzie en onze ‘corporate social responsibility’ zijn wij tezamen met Cargill aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar de huidige situatie van straatkinderen in Nepal, India en Bangladesh. Verscheidene Baker McKenzie kantoren hebben bijgedragen aan dit onderzoek naar de rechten van straatkinderen in de betreffende landen, hoe deze verbeterd kunnen worden en hoe de wet- en regelgeving hieromtrent een betere handhaving kan bewerkstelligen. Naar aanleiding hiervan is een geconsolideerd rapport samengesteld, dat is aangeboden aan het comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Het pro bono project wordt door alle betrokken partijen als een groot succes beschouwd.

cargill