Na jaren succes in geschil tegen De Efteling

< Overzicht

Na meerdere jaren procederen is er succes in het geschil tegen De Efteling. De Efteling wilde (eenzijdig) een zondagtoeslag-regeling afschaffen. De regeling was enkel vastgelegd in een personeelshandboek, niet geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst of anderszins met de werknemers – op individueel niveau – overeengekomen. De werknemers meenden dat De Efteling een individuele arbeidsvoorwaarde wilde aanpassen en daarvoor – op individueel niveau – hun medewerking nodig had (te meer omdat De Efteling geen enkele dringende noodzaak had voor de afschaffing). De Efteling voerde het standpunt dat de zondagtoeslag geen individueel recht was, want nimmer op werknemersniveau overeengekomen. Eerder won De Efteling deze zaak van de werknemers. Nadien hebben de werknemers opnieuw geprocedeerd, waarbij Baker & McKenzie hen heeft vertegenwoordigd. De Efteling heeft verloren, doch niet van de FNV (zoals De Telegraaf ten onrechte heeft gesteld). Voor de ruim 200 belanghebbende werknemers blijft de zondagtoeslag-regeling in stand.

Zie bijgaande linkjes met artikelen over deze zaak in de media: